Titulli Publikuar më Veprime
Njoftim mbi perfundimin e levizjes paralele per nje pozicion sekretare gjyqesore 29.09.2023
Njoftim mbi perfundimin e levizjes paralele per nje pozicion sekretare gjyqesore. Procedura vazhdon me pranim ne sherbimn civil gjyqesor per vendin tjeter te paplotesuar me levizje paralele.
Verifikimi paraprak i levizjes paralele per pozicionin specialist i MP dhe median 25.09.2023
Verifikimi paraprak i levizjes paralele per pozicionin specialist i marredhenieve me publikun dhe median
Verifikimi paraprak i levizjes paralele per pozicionin Specialist buxhet finance 25.09.2023
Verifikimi paraprak i levizjes paralele per pozicionin Specialist buxhet finance
Verifikimi paraprak i levizjes paralele per pozicionin shef sektori i Protokollit dhe arkives 25.09.2023
Verifikimi paraprak i levizjes paralele per pozicionin shef sektori i Protokollit dhe arkives
Verifikimi paraprak i levizjes paralele per pozicionin Shef sektori i IT 25.09.2023
Verifikimi paraprak i levizjes paralele per pozicionin Shef sektori i It statistikave dhe marredhenie me median
Verifikimi paraprak i levizjes paralele per pozicioninshef sektori i Burimeve njerezore 25.09.2023
Verifikimi paraprak i levizjes paralele per pozicioninshef sektori i Burimeve njerezore
Verifikimi paraprak i levizjes paralele per pozicionin sekretare gjyqesore 25.09.2023
Verifikimi paraprak i levizjes paralele per pozicionin sekretare gjyqesore
Verifikimi paraprak per pozicionin Kryesekretare 25.09.2023
Verifikimi paraprak i levizjes paralele per pozicionin Kryesekretare
Shpallje vend i Lire Shef i sektorit te IT, stat dhe MP 06.09.2023
Shpallje vend i Lire Shef i sektorit te IT, statistikave dhe marrëdhënieve me publikun
Shpallje vend i lire Shef sektori i "Arkives protokollit dhe zyres se sherbimit " 06.09.2023
Shpallje vend i lire Shef i Sektorit te Protokollit, Arkives dhe zyres se sherbimit