Numri Numri i aktit Regjistri Emri i gjyqtarit Palët Date e regjistrimit Numri i vendimit Data e vendimit Veprime
21019... 66 Civile Themeli Ilir Përdeda ***** 21.09.2023
23004... 516 Kërkesa Civile Aurel Arapi ***** 21.09.2023
23004... 519 Kërkesa Civile Ilir Përdeda ***** 21.09.2023
23004... 517 Kërkesa Civile Artan Hajredinaj ***** 21.09.2023
21235... 555 Civile Themeli Ilir Përdeda ***** 21.09.2023
21017... 67 Civile Themeli Ilir Përdeda ***** 21.09.2023
90903... 152 Kërkesa Civile Aurel Arapi ***** 21.09.2023
23004... 518 Kërkesa Civile Aurel Arapi ***** 21.09.2023
23004... 520 Kërkesa Civile Aurel Arapi ***** 21.09.2023
23004... 507 Kërkesa Civile Ilir Përdeda ***** 20.09.2023