Koordinatori për të drejtën e informimit.


Zj. Adelina Dedgjonaj


Të dhënat e kontaktit:

E-mail: adelina.dedgjonaj@gjykata.gov.al 

           
Tel : +355 215 24774  (nr. brendshëm 115)

 

Adresa: Gjykata e Rrethit Gjyqësor Lezhë


              Bulevardi "Gjergj Fishta", Lezhë


Orari : E Hënë - E Premte 08:00 - 16:00

 

 

Në linkun e mëposhtëm do të mund të njiheni me: "Planin Strategjik të Komunikimit për Sistemin Gjyqësor” dhe Rregulloren “Për komunikimin e Këshillit të Lartë Gjyqësor me median”.

 

http://klgj.al/kontakt-media/

 

  

Ju informojmë se çdo kërkesë për informacion duhet të ketë bashkëlidhur këto dokumente:

 

Për individët

1- Mjet identifikimi (kartë identiteti, pashaportë).

 

Për palët në proces gjyqësor

1- Mjet identifikimi (kartë identiteti, pashaportë, karta avokatit).

2- Prokurë përfaqësimi ose autorizim përfaqësimi.

 

Për mediat

1- Mjet identifikimi (kartë identiteti, pashaportë).

2- Kartën e përfaqësimit të institucionit ose prezantimin e medias për të cilën kërkohet informacioni.