Titulli Publikuar më Veprime
Shpallje për gjyq të datës 25.09.2023 për Julian Perduka, Gjok Perndoj 25.09.2023
Shpallje për gjyq të datës 25.09.2023 për Julian Perduka, Gjok Perndoj
Shpallje për gjyq e datës 21.09.2023 për Zef Ndoka 25.09.2023
Shpallje për gjyq e datës 21.09.2023 për Zef Ndoka
Njoftim me shpallje publike e datës 22.09.2023 për Devis Zyberi, Albana Zenelak, Gentjan Idrizi 22.09.2023
Njoftim me shpallje publike e datës 22.09.2023 për Devis Zyberi, Albana Zenelak, Gentjan Idrizi
Shpallje për komunikimin vendimit gjyqësore civil e datës 18.09.2023 për Nikoll Martin Ujka 22.09.2023
Shpallje për komunikimin vendimit gjyqësore civil e datës 18.09.2023 për Nikoll Martin Ujka
Shpallje për gjyq të datës 21.09.2023 për Frrok Lika, Bardh Ivanaj, Lene Preka etj 22.09.2023
Shpallje për gjyq të datës 21.09.2023 për Frrok Lika, Bardh Ivanaj, Lene Preka etj
Shpallje për gjyq e datës 20.09.2023 për Taulant Pervathi, Arben Marku 20.09.2023
Shpallje për gjyq e datës 20.09.2023 për Taulant Pervathi, Arben Marku
Shpallje vendimit gjyqësor civil e datës 06.07.2023 për Vanina Miraci 20.09.2023
Shpallje vendimit gjyqësor civil e datës 06.07.2023 për Vanina Miraci
Njoftim me shpallje publike e datës 19.09.2023 për Arton Filaj 20.09.2023
Njoftim me shpallje publike e datës 19.09.2023 për Arton Filaj
Shpallje për gjyq e datës 19.09.2023 për Klodjan Kokaj 20.09.2023
Shpallje për gjyq e datës 19.09.2023 për Klodjan Kokaj
Njoftim me shpallje publike e datës 19.09.2023 për Suela Koço, Jetnor Alija, Leonard Jaku 19.09.2023
Njoftim me shpallje publike e datës 19.09.2023 për Suela Koço, Jetnor Alija, Leonard Jaku