Lista e avokatëve 

 

  Numri               Emri Mbiemri           Adresa e-mail       Telefoni
       
       
1. Agim Ibraj ibraj.agim@yahoo.com 068 20 65 922
2. Anila Pjetri anilapjetri@hotmail.com 068 21 36 328
3. Arnold Molla arnoldmolla@gmail.com 068 22 82 928
4. Daniela Luka danielaluka@live.com 069 93 53 030
5. Eduart Karaçi karacieduart86@gmail.com 069 21 90 219
6. Erisa Mirashaj emirashaj88@gmail.com 069 24 80 834
7. Erjon Gjoni av.erjongjoni@gmail.com 068 20 00 552
8. Fran Lleshi avokat.frani@gmail.com 068 20 71 562
9. Gezim Ndoj gezimndoj@gmail.com 069 21 82 482
10. Gjovalin Ndoka   069 31 46 002
11. Kreshnik Alcani   068 62 75 703
12. Mark Lleshi avokatmarklleshi@yahoo.com 067 20 67 031
13. Ndre Molla  ndre_molla@hotmail.com 068 31 78 069
14. Pashke Jaku   069 41 13 603
15. Petrit Mhillaj petritmhillaj@gmail.com 067 39 32 410
16. Pjeter Miloti pjetermiloti@gmail.com 068 22 93 334
17. Shaqe Marinaj shaqemarinaj@gmail.com 067 20 34 034
18. Sokol Vata sokol.vata@gmail.com 068 20 97 375
19. Sokol Vocaj  sokolvocaj@gmail.com  069 27 47 141
20. Zef Çupi avokatzcupi@yahoo.it 069 40 72 474
       
       
       
       
 Shënim: Kjo listë është pasqyruar sipas shkresës së Dhomës Vendore të Avokatisë Lezhe