Titulli Publikuar më Veprime
Mbledhja e Këshillit të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Lezhë e datës 31.03.2023 31.03.2023
Mbledhja e Këshillit të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Lezhë e datës 31.03.2023
Vendim i Këshillit të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Lezhë nr.194/2 prot datë 22.02.2023 09.03.2023
Vendim i Këshillit të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Lezhë nr.194/2 prot datë 22.02.2023
Vendim i Këshillit të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Lezhë nr.194/4 prot datë 22.02.2023 09.03.2023
Vendim i Këshillit të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Lezhë nr.194/4 prot datë 22.02.2023
Mbledhja e Këshillit të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Lezhë e datës 22.02.2023 27.02.2023
Mbledhja e Këshillit të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Lezhë e datës 22.02.2023