Për një komunikim sa më të shpejtë si dhe me dëshirën e mirë për të qenë më pranë jush në gjithë problemet tuaja me gjyqësorin si dhe me Gjykaten e Shkallës së Parë e Juridiksionit të Përgjithshëm Lezhë në veçanti na ofrohet kjo mundësi komunikimi. Për çdo pakënaqësi, sugjerim apo vlerësim ju lutem na informoni sepse kjo na ndihmon në punën tonë dhe zgjidh më shpejt shqetësimet tuaja.

Ju lutemi na kontaktoni në të dhënat si më poshtë :

 


GJYKATA E SHKALLËS SË PARË E JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM LEZHË
________________________________

Adresa: Bulevardi "Gjergj Fishta" Lezhë

Kontaktet:

Numri i telefonit: + 355 21524774   / 100             Kancelaria

                          + 355 21524774  / 115              Kryesekretaria

 

E-mail:  sekretaria.gjykatalezhe@gjykata.gov.al

 

 

Kontaktet:

Zyra e Shërbimit Kurbin

Orari zyrtar i shërbimit: 08:00 – 16:00

Adresa e postës zyrtare elektronike që do të përdoret për marrje informacioni është: Medi.Gazi@gjykata.gov.al

Numri i telefonit zyrtar: 00355 53 22 4186

 

 

ORARI I KRYERJES SË VEPRIMEVE ME PUBLIKUN

                        HENE - PREMTE

 

   ORARI                                    VEPRIMET

 

08:00 - 16:00                  Dorëzim ankimesh/kërkesë padi/tërheqje
                                                 vërtetimesh etj     

______________________________________________________________________________________________

 
E-mail:  sekretaria.gjykatalezhe@gjykata.gov.al


WebPortal:  www.gjykata.gov.al