Titulli Publikuar më Veprime
Analiza vjetore e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Lezhë për vitin 2022 28.04.2023
Analiza vjetore e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Lezhë për vitin 2022
Analiza vjetore e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Lezhë për vitin 2021 06.09.2022
Analiza vjetore e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Lezhë për vitin 2021
Analiza vjetore e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Lezhë për vitin 2021 12.07.2022
Analiza vjetore e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Lezhë për vitin 2021
Analiza vjetore e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Lezhë për vitin 2021 12.07.2022
Analiza vjetore e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Lezhë për vitin 2021
Vendim i Këshillit të Gjykatës nr.886 prot, datë 22.12.2021 për ndërprerjen e shortit 04.01.2022
Vendim i Këshillit të Gjykatës nr.886 prot, datë 22.12.2021 për ndërprerjen e shortit
Vendim i Këshillit të Gjykatës nr.886 prot, datë 22.12.2021 për ndërprerjen e shorti 04.01.2022
Vendim i Këshillit të Gjykatës nr.886 prot, datë 22.12.2021 për ndërprerjen e shorti
Analiza vjetore e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Lezhë për vitin 2019 14.12.2020
Analiza vjetore e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Lezhë për vitin 2019
Vendim i Këshillit të Gjykatës me nr.49 datë 01.12.2020 për pezullimin e veprimtarisë 01.12.2020
Vendim i Këshillit të Gjykatës me nr.49 datë 01.12.2020 "Për pezullimin e pjesshëm të veprimtarisë dhe shërbimeve gjyqësore për shkak të situatës së Covid-19”
Njoftim për zhvillimin e mbledhjes së këshillit të gjykatës në datën 20.10.2020 14.10.2020
Njoftim për zhvillimin e mbledhjes së këshillit të gjykatës në datën 20.10.2020
Njoftim për zhvillimin e mbledhjes së përgjithshme të gjyqtarëve të gjykatës me datë 20.10.2020 14.10.2020
Njoftim për zhvillimin e mbledhjes së përgjithshme të gjyqtarëve të gjykatës me datë 20.10.2020