Titulli Publikuar më Veprime
Formulari kërkesës për dokumentacion
Formulari kërkesës për dokumentacion
Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve vitit 2022 i përditësuar 30.11.2022
Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve vitit 2022 i përditësuar
Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve vitit 2022 17.01.2023
Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve vitit 2022 (i përditësuar)
Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve viti 2023 i përditësuar 15.05.2023
Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve viti 2023 i përditësuar
Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve viti 2024 i përditësuar 06.06.2024
Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve viti 2024 i përditësuar