Titulli Publikuar më Veprime
Lista e Gjykimeve ne Gjykatën e Apelit Tiranë 13.04.2023
Shorti 12.04.2023 13.04.2023
Shorti 11.04.2023 13.04.2023
Shorti 07.04.2023 13.04.2023
Shorti 06.04.2023 13.04.2023
Shorti 05.04.2023 13.04.2023
Shorti 04.04.2023 13.04.2023
Shorti 03.04.2023 13.04.2023
Shorti 31.03.2023 12.04.2023
Shorti 30.03.2023 12.04.2023