Titulli Publikuar më Veprime
Vendim i datës 05.01.2023 i Këshillit të Gjykatës Lushnje 05.01.2023
Njoftim mbi rezultate e verifikimit paraprak Sekretare Gjyqësore 30.12.2022
Njoftim mbyllje procedure Gjykata Pukë 28.12.2022
Njoftim Vend Vakant Gjykata Berat 19.12.2022
Njoftim vend vakant Gjykata Lushnje 15.12.2022
Shpallje pozicioni vakant Gjykata Krujë 15.12.2022
Njoftim Gjykata Administrative Vlorë 13.12.2022
Vendim emerimi paraprak Gjykata Kukës 06.12.2022
Sekretar Gjyqesor 06.12.2022
Njoftim Lëvizje paralele Gj.Ad. Vlorë 06.12.2022