Të nderuar lexues !            

                                                                                                    

Mirësevini në faqen zyrtare të internetit të Gjykatës së Shkallës së Parë me Juridiksionit të Përgjithshëm Sarandë

 

Në kuadër të rritjes së transparencës ndaj pubikut dhe medias, informimin e saktë në kohën e duhur të qytetarëve lidhur me veprimtarinë e Gjykatës së Shkallës së Parë me Juridiksionit të Përgjithshëm Sarandë, zyra për marrëdhëniet me median dhe publikun azhornon këtë faqe me të rejat e fundit ose njoftime të ndryshme.

 

Qëllimi ynë është që nëpërmjet kësaj faqeje të ofrojmë një informacion të plotë mbi funksionimin dhe aktivitetin e këtij institucioni.