Titulli Publikuar më Veprime
Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak per pranimin ne sherbimin civil gjyqesor 23.09.2022
Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak per pranimin ne sherbimin civil gjyqesor ne pozicionin Arkivist
Njoftim per palen Festim Bregasi 16.09.2022
Njoftim per shpallje konkurimi per vend te lire pune ne pozicionin “Arkivist" 02.09.2022
Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak per pranimin ne sherbimin civil gjyqesor 26.07.2022
Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak per pranimin ne sherbimin civil gjyqesor ne pozicionin Arkivist
Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak për pranimin në shebimin civil gjyqesor 12.07.2022
Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak për pranimin në shebimin civil gjyqesor ne pozicionin "Sekretare Gjyqesore"
Njoftim per perfundimin e procedures nepermjet levizjes paralele ne pozicionin Sekretare Gjyqesore 04.07.2022
Njoftim per shpallje konkurrimi per vend te lire pune ne pozicionin “Arkivist" 28.06.2022
Perfundimi i procedures per pozicionin "Arkivist" 28.06.2022
njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak per pranimin ne sherbimin civil gjyqesor 23.06.2022
njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak per pranimin ne sherbimin civil gjyqesor ne pozicionin Arkivist
Njoftim per shpallje konkurrimi per vend te lire pune ne pozicionin “Sekretare gjyqesore" 21.06.2022