Avokatët

 

Për të pare listen e avokatëve klikoni në linkun e më poshtëm:

http://www.dhka.org.al/#10112

 

Per te pare listen e avokateve te Ndihmes Juridike te Garantuar nga Shteti klikoni ne linkun e më poshtëm:

http://www.dhka.org.al/index.php/hyrje/njoftime/170-lista-e-avokateve-te-ndihmes-juridike-te-garantuar-nga-shteti

 

Per te pare listen e avokateve te Ndihmes Juridike dytesore per vitin 2021 klikoni ne linkun e më poshtëm:

https://www.dhka.org.al/files/Lista%20Nd.juridike%20%202021.docx

 

Per te pare listen e eksperteve klikoni ne linkun e më poshtëm:

https://drejtesia.gov.al/regjistri-elektronik-i-eksperteve/

 

Per te pare listen e ndërmjetësve klikoni ne linkun e më poshtëm:

https://drejtesia.gov.al/ndermjetesit/