Titulli Publikuar më Veprime
Fature per arketim 05.08.2022
Fature per arketim
Tabelat Statistikore KRIMI I ORGANIZUAR + KORRUPSIONI Gj. Rr.Gj. Shkodër. Viti 2021 Tremujori i Dyte 30.07.2021
Tabelat Statistikore KRIMI I ORGANIZUAR + KORRUPSIONI Gjykata e Rrethit Gjyqësor Shkodër. Viti 2021 Tremujori i Dyte
Tabelat Statistikore URDHËRA MBROJTJE Gjykata e Rrethit Gjyqësor Shkodër. Viti 2021 Tremujori i Dyte 30.07.2021
Tabelat Statistikore URDHËRA MBROJTJE Gjykata e Rrethit Gjyqësor Shkodër. Viti 2021 Tremujori i Dyte
Tabelat Statistikore Çeshtjet Civile Gjykata e Rrethit Gjyqësor Shkodër. Viti 2021 Tremujori i Dyte 30.07.2021
Tabelat Statistikore Çeshtjet Civile Gjykata e Rrethit Gjyqësor Shkodër. Viti 2021 Tremujori i Dyte
Tabelat Statistikore Penale Themeli Gjykata e Rrethit Gjyqësor Shkodër. Viti 2021 Tremujori i Dyte 30.07.2021
Tabelat Statistikore Penale Themeli Gjykata e Rrethit Gjyqësor Shkodër. Viti 2021 Tremujori i Dyte
RREGULLORE PËR MARRËDHËNIEN E GJYKATËS ME PUBLIKUN 02.04.2021
RREGULLORE PËR MARRËDHËNIEN E GJYKATËS ME PUBLIKUN
Formulari per terheqje kopje CD audio 02.04.2021
Formulari per terheqje kopje CD audio
Formular Aplikimi per Marrje dokumentash nga Arkiva e Gjykates Shkoder Penal 02.04.2021
Formular Aplikimi per Marrje dokumentash nga Arkiva e Gjykates Shkoder Penal
Formular Aplikimi per Marrje dokumentash nga Arkiva e Gjykates Shkoder Civil 02.04.2021
Formular Aplikimi per Marrje dokumentash nga Arkiva e Gjykates Shkoder Civil
FORMULARI PËR TË DHËNAT E KONTAKTIT 02.04.2021
FORMULARI PËR TË DHËNAT E KONTAKTIT