Titulli Publikuar më Veprime
Urdher i Brendshem nr. 99 date 26.07.2023 Pezullimi i hedhejs se Shortit 28.07.2023
Urdher i Brendshem nr. 99 date 26.07.2023 Pezullimi i hedhejs se Shortit per per shkak te lejes vjetore
Fletepalosje per Gjykaten e Shkalles se Pare Shkoder 19.04.2023
Fletepalosje per Gjykaten e Shkalles se Pare Shkoder
Fletepalosje per zyrat e sherbimit-vs 1 19.04.2023
Fletepalosje per zyrat e sherbimit-vs 1
Lista me te dhenat e kreditoreve per ekzekitimin e vendimeve gjyqesore per vitin 2023 19.04.2023
Lista me te dhenat e kreditoreve per ekzekitimin e vendimeve gjyqesore per vitin 2023 Gjykata e Rr. Gj. Shkoder
Fature per arketim Gjykata e Rrethit Gjyqesor Shkoder 14.02.2023
Fature per arketim Gjykata e Rrethit Gjyqesor Shkoder
Urdher i Brendeshem nr. 5 Mbi hedhjen e shortit Elektronik ne sistemin ICMIS 19.01.2023
UB nr. 5 Mbi hedhjen e shortit Elektronik ne sistemin ICMIS
Fature per arketim 05.08.2022
Fature per arketim
Deklarate e KLGJ 16.11.2021 16.11.2021
Deklarate e KLGJ 16.11.2021
Deklaratë e KLGJ - 10.6.2021 10.06.2021
Deklaratë e KLGJ - 10.6.2021
Regjistri i kerkesave- pergjigjeve viti 2021 07.04.2021
Regjistri i kerkesave- pergjigjeve viti 2021