Titulli Publikuar më Veprime
Shpallje per Komunikim Vendimi per Shtetasin Shehadin Rystemi 20.07.2023
Shpallje per Komunikim Vendimi per Shtetasin Shehadin Rystemi
Shpallje per shitjen e sendit te paluajtshem ne ankandin II 06.07.2023
Shpallje per shitjen e sendit te paluajtshem ne ankandin II
Shpallje per shitjen ne ankand te II te sendit te paluajtshem 05.07.2023
Shpallje per shitjen ne ankand te II te sendit te paluajtshem
Shpallje per shitjen ne ankand te sendit te paluajtshem 05.07.2023
Shpallje per shitjen ne ankand te sendit te paluajtshem
Shpallje per shtetasin Edmond Gjerkaj 05.07.2023
Shpallje per shtetasin Edmond Gjerkaj
Shpallje per shtetasin Besmir Zalli 05.07.2023
Shpallje per shtetasin Besmir Zalli
Zyra Permabrimit TDR Group- Shpallje per shitjen e sendit te paluajtshem ne ankand nr.1454620.1 Prot 22.06.2023
Zyra Permabrimit TDR Group- Shpallje per shitjen e sendit te paluajtshem ne ankand nr.1454620.1 Prot
Zyra Permabrimit TDR Group- Shpallje per shitjen e sendit te paluajtshem ne ankand nr.560719.3 Prot 22.06.2023
Zyra Permabrimit TDR Group- Shpallje per shitjen e sendit te paluajtshem ne ankand nr.560719.3 Prot
Shpallje per shtetasin Sokol Mjacaj 22.06.2023
Shpallje per shtetasin Sokol Mjacaj
Zyra Permbarimore Ardael-Shpalljen e njoftimit per caktimin e vleres se sekuestruar 22.06.2023
Zyra Permbarimore Ardael-Shpalljen e njoftimit per caktimin e vleres se sekuestruar