Titulli Publikuar më Veprime
Njoftim per shpallje procedure pozicionin e punës kryesekretare Gj.Rr.Gj. Shkoder 10.05.2022
Njoftim per shpallje procedure levije paralele ngritje ne detyre dhe pranim ne sherbimin civil per pozicionin e punës kryesekretare Gj.Rr.Gj. Shkoder
Njoftim per shpallje per pozicionin e punës kryesekretar/e Gj. R.Gj.Shkoder 04.04.2022
Njoftim per shpallje procedure levije paralele ngritje ne detyre dhe pranim ne sherbimin civil per pozicionin e punës kryesekretar/e Gjykata e Rrethit Gjyqesor Shkoder
Lëvizje parale dhe pranimin në shërbimin civil gjyqësor-Specialist IT-pranë Gj. Rr.Gj. Durrës" 22.06.2021
Njoftim për "Lëvizje parale dhe pranimin në shërbimin civil gjyqësor-Specialist IT-pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës"
SHPALLJE PROCEDURE PER SEKRETAR GJYQESOR GJYKATA DIBER 18.06.2021
Shpallje procedure për “lëvizje paralele dhe pranimin në shërbimin civil gjyqësor”, për 1 (një) pozicion pune “Sekretar Gjyqësor, kategoria IV-a”, në kategorinë ekzekutive. Gjykata Diber
Njoftim per pozicion vakant Kryetar Deges Buxhetit Gjykata Kavaje 14.06.2021
SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE, NGRITJE NË DETYRË DHE PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL GJYQËSOR KRYETARE DEGE BUXHETI
Shpallje levizje paralele, pranim sekretare gjyqesore Gjykata Vlore 08.06.2021 08.06.2021
Shpallje levizje paralele, pranim sekretare gjyqesore Gjykata Vlore 08.06.2021
Shpallje per pranimin ne sherbimin civil gyqesor - Gjykata Pgradec 24.05.2021
Shpallje per pranimin ne sherbimin civil gyqesor - Gjykata Pgradec
NJOFTIM -SEKRETARE GJYQESORE GJYKATA E APELIT VLORË 24.05.2021
NJOFTIM -SEKRETARE GJYQESORE GJYKATA E APELIT VLORË
Njoftim i Keshillit per l.paralele dhe pranim sekretare - Gjykata Berat 24.05.2021
Njoftim i Keshillit per l.paralele dhe pranim sekretare - Gjykata Berat
Njoftim i Keshillit per l.paralele dhe pranim nga jashte specialist MPM - Gjykata Berat 24.05.2021
Njoftim i Keshillit per l.paralele dhe pranim nga jashte specialist MPM - Gjykata Berat