Emri Data e fillimit të punës
Albert Spiro 21.07.2010
Hektor Sinanaj 21.07.2010
Vjola Canaj 21.07.2010
Herila Cela 21.07.2010
Taulant Banushi 17.05.2022
Mirela Mishgjoni 21.07.2010
Emirjana Dimo 30.08.2022
Dorina Stroka 30.08.2022
Lirëza Sinollari 30.08.2022
Ervin Trashi 01.07.2012