Titulli Publikuar më Veprime
Gj Vlore - Njoftim mbi përfundimin e proçedurës së lëvizjes paralele - Specialist Protokolli 20.09.2023
Gj Vlore -Njoftim mbi përfundimin e proçedurës së lëvizjes paralele - Specialist Protokolli
Gj Vlore - mbi përfundimin e proçedurës së lëvizjes paralele - Sekretar Gjyqesor 20.09.2023
Gj Vlore - mbi përfundimin e proçedurës së lëvizjes paralele - Sekretar Gjyqesor
Gj Vlore - mbi përfundimin e proçedurës së lëvizjes paralele - Specialist Prokurimi 20.09.2023
Gj Vlore - mbi përfundimin e proçedurës së lëvizjes paralele - Specialist Prokurimi
Shpallje për 1 (nje) vende vakant për pozicionin “Specialist Protokolli” - Gjykata Vlorë 06.09.2023
Shpallje për 1 (nje) vende vakant për pozicionin “Specialist Protokolli” - Gjykata Vlorë
Shpallje për 1 (nje) vende vakant për pozicionin “Specialist Prokurimi” - Gjykata Vlorë 06.09.2023
Shpallje për 1 (nje) vende vakant për pozicionin “Specialist Prokurimi” - Gjykata Vlorë
Shpallje për 1 (nje) vende vakant për pozicionin “sekretar gjyqesor” - Gjykata Vlorë 06.09.2023
Shpallje për 1 (nje) vende vakant për pozicionin “sekretar gjyqesor” - Gjykata Vlorë
Shpallje për 1 (nje) vende vakant për pozicionin “Specialist IT” - Gjykata Fier 06.09.2023
Shpallje për 1 (nje) vende vakant për pozicionin “Specialist IT” - Gjykata Fier
Shpallje për 4 (kater) vende vakant për pozicionin “sekretar gjyqesor” - Gjykata Fier 06.09.2023
Shpallje për 4 (kater) vende vakant për pozicionin “sekretar gjyqesor” - Gjykata Fier
SHPALLJE PËR SEKRETAR GJYQESOR(6 pozicione) 07.07.2023
SHPALLJE PËR LËVIZJEN PARALELE DHE PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL GJYQËSOR NË KATEGORINË EKZEKUTIVE SEKRETAR GJYQESOR(6 pozicione)
SHPALLJE PËR SPECIALIST IT DHE STATISTIKE(1 pozicion) 07.07.2023
SHPALLJE PËR LËVIZJEN PARALELE DHE PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL GJYQËSOR NË KATEGORINË EKZEKUTIVE SPECIALIST IT DHE STATISTIKE(1 pozicion)