Për të pare listën e avokatëve klikoni në linkun e mëposhtëm:

https://gjykata.gov.al/media/4278/listaeavokateve2023.pdf


http://www.dhka.org.al/#10112